ដីលក់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

  • 218
  • Kampong Speu
$4 $4/m2

Land
ដីលក់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

$4

Farm land
  • Last updated : 2020-May-26
  • Land area 2950000m2
  • Land size 295000
  • Zoning : Agricultural
  • Direction :
  • ID : 818402046044

Property General Services

Property Features

Location and Access

Name ដីលក់ - Land for sale sale
Location Prei, Prey Kmeng Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ដីលក់បន្ទាន់ ប្រញាប់លុយ
ទំហំដី 295ហិតា
ទីតាំងដី ភូមិ ព្រៃ ក្មេង ឃុំ ព្រៃ ក្មេង ស្រួច ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ..។
មួយ ការ៉េ 4$
ផ្លូវជាតិ 4 គីទ្បូវ 59
បទចូលតាម ផ្សារ តាលាត
ទៅ ពីរភ្នំ បទឆ្វេង
មកពីរ កំពង់ សោម បទស្តាំ តាម ផ្លូវ កៅ
ក្បាលដី ដែលនៅ ជាប់ផ្លូវជាតិ 1300ម
Tel 087539508/078820597/
FB chhav sovannarith
Telegram + 87539508

Contact

Agent Sothea, General Manager
+818040288899
My Properties
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner -

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review