ដីលក់

  • 137
  • Takeo
$100 $5244/m2

Land
ដីលក់

$100

City land
  • Last updated : 2019-Oct-22
  • Land area 5244m2
  • Land size -
  • Zoning : Industrial
  • Direction :
  • ID : 818024624820

Location and Access

Name ដីលក់ តាកែវ - Land for sale in Takeo sale
Location Prey Sloek Commune, Treang District, Takeo Province
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ដីលក់ ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ 2 

ទីតាំងដី ស្ថិតនៅឃុំព្រៃស្លឹក ស្រុកទ្រាំង តាកែវ

ជាតំបន់រោងចក្រ ក្បែរផ្សារ សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព

Contact

Agent Sothea, General Manager
+818040288899
My Properties
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner -

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review