បុរីពិភពថ្មីកួរស្រូវ១

 • 424
 • Phnom Penh
$65,000

House
បុរីពិភពថ្មីកួរស្រូវ១

$65,000

Link House 2-Bedroom
 • Last updated : 2019-Oct-12
 • Bedrooms 2
 • Bathrooms 3
 • Garages 0
 • Building area 49.2m2
 • Land area 49.2m2
 • Land size -
 • Building size -
 • Garage size -

Additional details

 • ID : 816060442446
 • Built year : 2019
 • Zoning : Residential
 • Condition : New
 • Direction :
 • Floor : 2

Property General Services

Property Features

Location and Access

Name បុរីពិភពថ្មីកួរស្រូវ១ - Borey new world 1 sale
Road National road
Location ជាប់ផ្ទះកែង, Dangkao Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

មិនងាយរកបានទេ!  ផ្ទះជាប់កាច់ជ្រុងទៀត នៅបុរីពិភពថ្មីគួស្រូវ1 

បង់$20000 កាន់សោរចូលនៅបានភ្លាមៗ

Phnom Penh

ផ្ទះលក់បន្ទាន់

Contact

Agent Sothea, General Manager
+818040288899
My Properties
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner -

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review