ដីលក់៤០ហិចតាកំពុងស្ពឺ

  • 164
  • Kampong Speu
$10,000 $10000/m2

Land
ដីលក់៤០ហិចតាកំពុងស្ពឺ

$10,000

Rural land
  • Last updated : 2021-Mar-09
  • Land area 10000m2
  • Land size -
  • Zoning : Residential
  • Direction :
  • ID : 816002204804

Property General Services

Property Features

Location and Access

Name ដីលក់ - Land for sale sale
Location Ta Sal, Ta Sal Commune, Aoral District, Kampong Speu Province
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ដំណឹងដីលក់បន្ទាន់
ទំហំដី (40ហិតា) បើបងប្អូនត្រូវការដីនេះធ្វើចម្ការដាំដំណាំផ្សេងៗ សូមធ្វើការទាក់ទងមកឥទ្បូវនេះនិងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូន..!
ជាធម្មតា តម្លៃលក់ទូទៅ ក្នុង1 ហិតា 15000$ (ផ្លង់ស្រុក)
ឥទ្បូវនេះលក់ជូនបងប្អូនពូ មីង ក្នុង 1ហិតា តម្លៃត្រឹមតែ 10000$ តែបុ៉ណ្ណោះ កាត់ផ្លង់ដល់ស្រុកជូន..។
ទីតាំងដីនេះ ឋិតនៅ ភូមិ សូរិយា ឃុំ តាសាល ស្រុក ឱរ៉ាល់ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ..។
Tel 0973434521/078820597
Telegram 973434521

Contact

Agent Sothea, General Manager
+818040288899
My Properties
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner -

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review