ដីលក់

  • 434
  • Preah Vihear
ក្នុង១ហិចតា $2,800

ដីលក់

$2,800

Land Rural land
  • Last updated : 2019-Oct-28
  • Land area 230,000m2
  • Land size 400m x 550m
  • Zoning : Forest
  • Direction :
  • ID : 814844062084

Location and Access

Name ដីលក់ ព្រះវិហារ - Land for sale in prah vihea sale
Location Srayang Cheung, Srayang Commune, Kuleaen District, Preah Vihear Province
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ក្បាលជាប់ផ្លូវ400ឞ បណ្តោយ550ឞ
(400m x 550m)
សរុប23ហិកតា >> អាចកាត់បាន 5 ក៏បាន 7ហិកតាក៏បាន 10 ហិកតា <<

តំលៃ៖ 2800$ (ចចារក្នុង1ហិកតា)

ឋិតនៅភូមិស្រយ៉ង់ ឃុំស្រយ៉ង់ ស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះវិហ៊ា
ចំងាយពីផ្លូវជាតិប្រហែល5គីឡូ ជិតព្រំប្រទល់ខេត្តសៀមរាប
ប្លង់ ភូមិ ឃុំ ស្រុក បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាខេត្ត

*** អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖
098 25 60 06
088 333 15 58

Contact

Agent Sothea, General Manager
+81
My Properties
តំលៃមិនទាន់ថ្លៃ អាចទទួលយកបាន
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner *** អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖
098 25 60 06
088 333 15 58

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Calculate Loan Detail

Repayment Method: Equal Total Payment
$
%
Year
$
/month
Total Payment : $

Similar Properties


User reviews (0) Write review