ដីលក់

  • 324
  • Kandal
$14,999

Land
ដីលក់

$14,999

City land
  • Last updated : 2019-11-14 01:14:00
  • Land area 200m2
  • Land size 10*20
  • Zoning : Residential
  • Direction :
  • ID : 812684682468

Property General Services

Property Features

Location and Access

Name ដីលក់ - House for sale sale
Location Ach Kok, Kampong Samnanh Sangkat, Ta Khmau Municipality, Kandal Province
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ដីត្រូវការលក់បន្ទាន់យកលុយសងធនាគា ទំហំ10*20m
ត្រឹមតែ150mពីគម្រោងផ្លូវ60m
តម្លៃ 14999$/ឡូត៌
ជាប់ភូមិអ្នកស្រុកអូអរ ហើយអាចសង់ផ្ទះបានព្រោះដីខ្ពស់ស្រាប់ និងមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងរដ្ឋចូលស្រាប់
ទីតាំង ក្រុងតាខ្មៅ
ទំនាក់ទំនង 098445569/089509698

Agent Sothea, General Manager
+818040288899
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner -

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review