ដីលក់

  • 170
  • Phnom Penh
$723

Land Hard Title
ដីលក់

$723

City land
  • Last updated : 2019-Oct-29
  • Land area 389m2
  • Land size -
  • Zoning : Commercial
  • Direction :
  • ID : 812406226484

Location and Access

Name លក់ដី ភ្នំពេញ - Land for sale in phnom penh sale
Road Main road
Location Prey Thum, Prey Sa Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

លក់បន្ទាន់ប្លង់រឹង ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវ. 30 ម៉ែត្រ ជិតសាលាសង្កាត់ព្រៃសរ ។ ទំហំ 389m2 ម្ចាស់ត្រូវការលុយដោះស្រាយបំណុល ចំងាយ២៥០ម៉ែត្រ ពីបូរីដួងងៀប ៤០០ម៉ែត្រពីផ្លូព្រៃសរ និង ៦០០ម៉ែត្រពីផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ ទីតាំងល្អសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះល្វែង ផ្ទះជួល ឃ្លាំងជួល ដែស្ថិតនៅចំពីក្រោយមន្ទីពេទ្យ នគទេព ។ ទាក់ទងម្ចាស់ដីផ្ទាល់ 010/078 322 200

Contact

Agent Sothea, General Manager
+818040288899
My Properties
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner -

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review