វីឡាជួល អូរបាយក្អម

 • 326
 • Phnom Penh
$4,000 /month

Villa Hard Title
វីឡាជួល អូរបាយក្អម

$4,000/month

Single Villa
 • Last updated : 2019-11-01 01:25:56
 • Bedrooms 12
 • Bathrooms 13
 • Garages 7
 • Building area 740.25m2
 • Land area 461.25m2
 • Land size 22.5*20
 • Building size -
 • Garage size -

Additional details

 • ID : 812280224282
 • Built year : 0
 • Zoning : Residential
 • Condition : New
 • Direction :
 • Floor : E0. E1. E2. E3

Location and Access

Name វីឡាជួល - Villa for rent rent
Location Tuek Thla Sangkat, Saensokh Khan, Phnom Penh Capital
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ទំហំដី/ Land Size : 22.5m x 20.5m
ទំហំផ្ទះ/House Size: 740.25m2, 04 Floors
បន្ទប់គេង/Bed Rooms: 12
បន្ទប់ទឹក/Bathrooms: 13
ផ្ទះបាយ/Kitchen: 01
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ/Living rooms: 02
ចំណតរថយន្ត/Cars Park: 07
ប្ល្លង់/Documents: ប្លង់រឹង, Hard Title
Tel: +85589539007/+85569845007/ +85512775270
Email: dossovath@live.com

Agent Sothea, General Manager
+818040288899
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner -

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review