ដីលក់ផ្លូវជាតិលេខ5

  • 97
  • Kampong Chhnang
$230,000 $16/m2

Land Hard Title
ដីលក់ផ្លូវជាតិលេខ5

$230,000

City land
  • Last updated : 2019-10-18 11:08:28
  • Land area 14379m2
  • Land size 148x97
  • Zoning : Commercial
  • Direction :
  • ID : 812048244426

Location and Access

Name ដីប្លង់រឹងលក់បន្ទាន់ - Land Hard Title for sale sale
Road National road
Location National road5, Andoung Chroh, Rolea B'ier Commune, Rolea B'ier District, Kampong Chhnang Province
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ដីលក់ក្បែរផ្លូវជាតិលេខ5ចុះតាមផ្លូវបេតុង800ម៉ែត្រ។
- ទំហំ :148m x 97m (14379m2)ប្លង់រឹង
- តម្លៃ :$16/m2

- ទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិអណ្តូងច្រុះ ឃុំរលាប្អៀរ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង(បើយើងជិះពីភ្នំពេញទៅកំពង់ឆ្នាំងគឺដីស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃស្ថិតចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ78)។
- 096 898 23 43
- 078 55 12 42

+++++++++++++++++++++
土地出售还是土地出租在上五号公路磅清扬省.
- 土地面积: 148米 x 97米 {14379平方米}(硬卡)。
- 销售价格: 16/美金(谈价).
- 位置 : 附近五号公路帮清扬省。
- 电话号:
- 096 898 23 43
- 078 55 12 42

+++++++++++++++++++++
Land for sale or Rent on national road 5 kampong chhnang near TOM NOP CHHVEANG.
- Land size :148m x 97m {14379m2} (hard title)。
- Selling price: $16/m2(Negotiate)

- Located : near National Road 5, andong chruo village, RoleaB'ier​​ Commune, Rolea B'ier District,kampong chhnang province。
- Contact me:
- 096 898 23 43
- 078 55 12 42

ratana chey, Staff
078551242
Agency office ដីជួល
Address Ou Ta Nes, Rolea B'ier Commune, Rolea B'ier District, Kampong Chhnang Province
Contact
0968982343
S.ratana5555@gmail.com
6AM-10AM
About Owner ដីលក់ឬជួលមានរាងស្អាតស្មើរជ្រុង

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review