វីឡាលក់

 • 107
 • Phnom Penh
$54,000

House
វីឡាលក់

$54,000

Single Villa
 • Last updated : 2021-Apr-08
 • Bedrooms 2
 • Bathrooms 3
 • Garages 1
 • Building area 14m2
 • Land area 14m2
 • Land size 112
 • Building size 112
 • Garage size -

Additional details

 • ID : 812008682840
 • Built year : 2021
 • Zoning : Residential
 • Condition : New
 • Direction :
 • Floor : E0,E1

Property General Services

Property Features

Location and Access

Name វីឡាស៊េរីថ្មី - Villa sale sale
Location Kamboul Sangkat, Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ផ្ទះវីឡាដ៏ស្រស់ស្អាត មានការបង់រំលស់យូរឆ្នាំ (ធនាគារ)
ទំហំផ្ទះ 8x14m
ទំហំដី 10x20m
ទីតាំងជាប់នឹងសង្កាតឪឡោក ខណ្ឌកំបូល(ជាប់គម្រោងយក្យរបស់គ្រុមហ៊ុនចិន120ហិត្តា

ទំនាក់ទំនងFacebook

Contact

Khmer At
-
My Properties
About Owner -

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review