ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់ - ជំពូវន្ត័ បុរីសែនសុខ

 • 326
 • Phnom Penh
$55,000

House Hard Title
ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់ - ជំពូវន្ត័ បុរីសែនសុខ

$55,000

Borey Flat 2-Bedroom
 • Last updated : 2019-Oct-17
 • Bedrooms 2
 • Bathrooms 3
 • Garages 1
 • Building area 67.2m2
 • Land area 123.2m2
 • Land size 7.5m x 16m
 • Building size 4.2m x 16m
 • Garage size -

Additional details

 • ID : 810688806462
 • Built year : 2018
 • Zoning : Residential
 • Condition : Used
 • Direction : South
 • Floor : E0

Location and Access

Name ផ្ទះល្វែងជំពូវន្ត័ sale
Location Chongruk, Trapeang Krasang Sangkat, Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital
Access ហួសផ្សារជំពូវន្ត័ 8០០m
Parking Has parking area.
មុខផ្ទះនៅសល់3.5m អាចចតឡានបានយ៉ាងស្រួល

Image list

Property Description Detail

ផ្ទះE0៖
- មានទំហំ 4.2m x 16m
- មានបន្ទប់គេង2 និង បន្ទប់ទឹក 3
- មុខផ្ទះនៅសល់3.5m អាចចតឡានបានយ៉ាងស្រួល 
- អគ្គីសនី 32អំពែរ ភ្លើងរដ្ឋ + ទឹករដ្ឋ

Contact

Agent Sothea, General Manager
+818040288899
My Properties
ក្លាយជាម្ចាស់ភ្លាម អាចរស់នៅបានភ្លាម
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review