ដីលក់

  • 240
  • Kandal
$22,000 $5/m2

Land
ដីលក់

$22,000

Rural land
  • Last updated : 2019-Oct-28
  • Land area 4200m2
  • Land size 10m x 350m / 11m x 30m
  • Zoning : Agricultural
  • Direction :
  • ID : 810248802806

Property General Services

Property Features

Location and Access

Name ដីលក់ កណ្តាល - Land for sale in Kandal province sale
Location Kbal Kaoh Thum, Kaoh Thum Ka Commune, Kaoh Thum District, Kandal Province
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ដីពីរកន្លែងលក់ផ្គួបគ្នាប្រញាប់លុយ

*** Tel ៖ 012-280-498 093-608-080

តំលៃពីមុន $42,000 ចុះមកត្រឹម22000$

ដីពីរកន្លែងលក់ផ្គួបគ្នា: ចំការល្មុត 10*350ម និងដីភូមិ 11*30ម ចុះផ្លូវជាតិ21តែ40ម៉ែត
ព្រែកនៅខាងក្រោយ នៅខេត្តកណ្តាល កោះធំ 45km ពីក្បាលថ្នល់ ផ្លង់ត្រឹមឃុំ

Contact

Agent Sothea, General Manager
+818040288899
My Properties
លក់ដីចំការនិងដីក្នុងភូមិ
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner Contact to the owner.

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review