ដីលក់កំពុងស្ពឺ

  • 708
  • Kampong Speu
$40,000

ដីលក់កំពុងស្ពឺ

$40,000

Land Mango Plant
  • Last updated : 2020-May-04
  • Land area 2,020m2
  • Land size -
  • Zoning : Residential
  • Direction :
  • ID : 810006644464

Property General Services

Location and Access

Name ដីលក់ - Land for sale sale
Location Ou Ta Pung, Pheakdei Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ដីចំការស្វាយមាន2ហិត20អា ស្វាយមាន1000ដេីម
ចុះពីផ្សារស្លាបលែងរួចបត់ស្តាំតាមផ្លូវជាតិ ឋិតក្នុងភូមិតាពូង ឃំុភក្តី ស្រុកបសេដ្ធ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ចុះពីផ្លូវជាតិ៤០០មតំលៃ40000$ចរចារបាន
010706191 ; 017221421
070625482 017686463

Contact

ប៉ាវ វណ្ណា, CEO
011-000-2222
My Properties
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner -

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Calculate Loan Detail

Repayment Method: Equal Total Payment
$
%
Year
$
/month
Total Payment : $

Similar Properties


User reviews (0) Write review