ក្រុមហ៊ុន ក្រុងថ្មី

ពាម, ឃុំពាមប្រធ្នោះ, ស្រុកកោះសូទិន, ខេត្តកំពង់ចាម

កំរៃជើងសា : 3% កំរៃជើងសាអាចចរចារបាន

  • សង្ខេប
  • អចលនទ្រព្យយើងខ្ញុំ
  • ភ្នាក់ងារ
លក់
ទិញ
ជួល
ផ្សេងទៀត

ការធានាទិញ មានដៃគូកម្ចី ការគ្រប់គ្រង 24 ម៉ោង អាចទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែល បុគ្គលិកស្រី នៅធ្វើការបន្ទាប់ពីម៉ោង 7ល្ងាច

ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន ក្រុងថ្មី
ទីតាំង ពាម, ឃុំពាមប្រធ្នោះ, ស្រុកកោះសូទិន, ខេត្តកំពង់ចាម
‌Good access from bus station.
ចំណត មានចំណតរថយន្ត
ទំនាក់ទំនង
080-4277-6677
vanna_pav@yahoo.com
Mon - Fri 9:00 - 17:30 Sat 10:00 - 13:00 Sun, Holiday : CLOSE
Holiday and Sunday, ថ្ងៃបុណ្យនិងថ្ងៃអាទិត្យ

លោក ប៉ាវ វណ្ណា ដែលជាជនជាតិខ្មែរគាត់មានគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលចាក់បញ្ចូលគំនិតនិងស្ទីលរបស់ជប៉ុន

ទៅតាមគេហដ្ឋាននិងសហគមន៍នីមួយៗដែលខ្លួនសាងសង់។ ឧទាហរណ៍ទីតាំងគម្រោងមានទីតាំងជាយុទ្ធសាស្រ្តនៅជុំវិញ“ ផ្លូវក្រវាត់ក្រុង” 

នៃរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះអ្នកស្រុកអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវធំ ៗ បានយ៉ាងងាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅមកប្រចាំថ្ងៃងាយស្រួលក្នុងទីក្រុង។ 

ក្រុមហ៊ុនមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ឱ្យលើសពីសេវាកម្ម។

[ --- English ---]

Found by Mr. Pav Vanna, a Cambodian by nationality, he sets out to create a company 

that injects Japanese concepts and styling to each home and community it builds. 

For example, project locations are strategically located around the “ring road” 

of Phnom Penh so that residents can easily get to major roadways for an easy daily commute to work in the city. 

 The company has a strong dedication to its customers to over-deliver always in service.

កំរងរូបភាព

អចលនទ្រព្យយើងខ្ញុំ (1)