សុឹម​ពិសិដឋ

norodom blv, ភូមិ ៧, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

កំរៃជើងសា : 2 2

  • សង្ខេប
  • អចលនទ្រព្យយើងខ្ញុំ
  • ភ្នាក់ងារ
លក់
ទិញ
ជួល
ផ្សេងទៀត

ការធានាទិញ មានដៃគូកម្ចី អាចទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែល បុគ្គលិកស្រី នៅធ្វើការបន្ទាប់ពីម៉ោង 7ល្ងាច

ការិយាល័យ សុឹម​ពិសិដឋ
ទីតាំង norodom blv, ភូមិ ៧, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ
-
ចំណត មានចំណតរថយន្ត
1
ទំនាក់ទំនង
086 300 919
Simpiseth123@gmail.com
mon-fri 8:00 - 17 Sat sun 8:00-17
open everyday

កំរងរូបភាព

អចលនទ្រព្យយើងខ្ញុំ (0)