ដីជួល

Ou Ta Nes, Rolea B'ier Commune, Rolea B'ier District, Kampong Chhnang Province

Commissions : 0

  • Overview
  • My Properties
  • Agents
Sell
Buy
Rent
Other

Purchase guarantee adoption Partner loan available E-mail available OK after 7 o'clock

Agency office ដីជួល
Location Ou Ta Nes, Rolea B'ier Commune, Rolea B'ier District, Kampong Chhnang Province
-
Parking Has parking area.
Contact
0968982343
S.ratana5555@gmail.com
6AM-10AM
10-12-2019
ដីស្អាតស្មើរជ្រុងសំរាប់ជួលបន្ទាន់នៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5ខេត្តកំពង់ឆ្នំាង។
-ទំហំដីៈ​ 50mx60m(3116m2)ប្លង់រឹង
-តម្លៃៈ 700$/ខែ(ចចារ)
-នៅលើផ្លូវជាតិលេខ5​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
- Contact me :
- 096 898 23 43
- 078 55 12 42
----------------------

Image list

My Properties(7)