ស្វែងរក 59 ចំនួនក្នុងបញ្ជី

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ View More

អចលនទ្រព្យ ទើបដាក់ថ្មីៗ

ចរចារបាន sale

ដីលក់ឬជួលមាន២កន្លែងនៅ កំពុងឆ្នាំង

 • $130,000
 • ប្លងរឹង
 • 1578m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់ ស្ទឹងមានជ័យ

 • $199,000
 • 5
 • 6
 • 64m2
ចរចារបាន sale

ផ្ទះលក់

 • $250,000
 • 4
 • 5
 • 60m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់

 • $90,000
 • 249.75m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះអាជីវកម្មជួលបន្ទប់ត្រូវការលក់ នៅបែកចាន

 • $138,000
 • 30
 • 30
 • 144m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់

 • $1,145,000
 • 4
 • 5
 • 117m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់បន្ទាន់ តាខ្មៅ

 • $56,000
 • 2
 • 3
 • 68.8m2
លក់បន្ទាន់ sale

លក់ការិយាល័យ

 • $145,000
 • 1
 • 1
 • 34.1m2
ផ្តល់ជូនពិសេស sale

បុរីហ្វាយស្ដាររេស៊ីដេន

 • $49,888
 • 2
 • 3
 • 67.5m2
លក់បន្ទាន់ sale

លក់ដីចំការស្វាយ កំពត

 • $6
 • ប្លងរឹង
 • 29649m2

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ