ស្វែងរក 82 ចំនួនក្នុងបញ្ជី

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ View More

អចលនទ្រព្យ ទើបដាក់ថ្មីៗ

ផ្តល់ជូនពិសេស sale

ផហទះអាជីវកម្ម

 • $228,000
 • 4
 • 5
 • 50.4m2
ចរចារបាន sale

Land for sale.

 • $220
 • ប្លងរឹង
 • 45010m2
ចរចារបាន sale

SHOP HOUSE for sale.

 • $415,000
 • 6
 • 7
 • 324m2

Land for sale at siem reap.

 • $18
 • ប្លងរឹង
 • 471052m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់

 • $110,000
 • 4
 • 4
 • 72m2
លក់បន្ទាន់ sale

វីឡាទោល

 • $240,000
 • 4
 • 3
 • 112m2
ចរចារបាន sale

ផ្ទះលក់

 • $128,000
 • 3
 • 2
 • 120m2
ចរចារបាន sale

វីឡាលក់

 • $120,000
 • 6
 • 7
 • 200m2
ផ្តល់ជូនពិសេស sale

បន្ទប់ជួល ជិតមាត់ទន្លេ

 • $550
 • 2
 • 2
 • 60m2

ផ្ទះលក់

 • $61,900
 • 2
 • 2
 • 58.1m2

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ