ស្វែងរក 80 ចំនួនក្នុងបញ្ជី

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ View More

អចលនទ្រព្យ ទើបដាក់ថ្មីៗ

ចរចារបាន sale

ដីលក់

 • $15,000
 • ប្លងរឹង
 • 3000m2
ចរចារបាន sale

ផ្ទះលក់

 • $158,888
 • 4
 • 5
 • 67.2m2
លក់បន្ទាន់ sale

ខន់ដូទំនេីប

 • $80,000
 • 1
 • 1
 • 42m2
ចរចារបាន sale

ផ្ទះនិងដីលក់

 • $150,000
 • 3
 • 2
 • 351.25m2
ផ្តល់ជូនពិសេស sale

វីឡា ជិតវត្តអង្គតាមិញ

 • $150,000
 • 4
 • 5
 • 45.9m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់ជិតផ្សារសំណង់១២

 • $195,000
 • 4
 • 3
 • 68.8m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់ ស្ទឹងត្រែង

 • $87,000
 • 3
 • 3
 • 84m2
លក់បន្ទាន់ sale

វីឡាភ្លោះ

 • $1,350,000
 • 5
 • 6
 • 144m2
ចរចារបាន sale

土地出售在干拉省附近金边市。

 • $0
 • ប្លងទន់
 • 85550m2
ចរចារបាន sale

Shop house for sale.

 • $413,000
 • 6
 • 7
 • 324m2

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ