ស្វែងរក 63 ចំនួនក្នុងបញ្ជី

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ View More

អចលនទ្រព្យ ទើបដាក់ថ្មីៗ

ផ្តល់ជូនពិសេស sale

បុរីឡេងណាវ៉ាត្រាគម្រោងទួលពង្រ

 • $35,800
 • 2
 • 3
 • 32.8m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់

 • $35,000
 • 1
 • 1
 • 100m2
លក់បន្ទាន់ sale

បុរីពិភពថ្មីកួរស្រូវ២

 • $95,000
 • 5
 • 4
 • 49.2m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់

 • $3,200
 • 4,146m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះល្វែងចំការដូង

 • $67,000
 • 2
 • 3
 • 84m2
ផ្តល់ជូនពិសេស sale

វីឡាទោល

 • $68,000
 • 3
 • 3
 • 80m2
ផ្តល់ជូនពិសេស sale

វីឡាទោល

 • $49,800
 • 2
 • 3
 • 66m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីកំពុងស្ពឺ

 • $33,000
 • 300m2

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ