3.8 (4)

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ

ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-Jan-03 13:52 1301
0 (0)

Calmette Hospitall្ មន្ទីពេទ្យកាលម៉ែត

ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-08 11:39 1540
0 (0)

PREAH KOSSAMAK HOSPITAL មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសម:

ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-08 12:13 999
0 (0)

Kantha Bopha Children`s Hospital មន្ទីពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផា

ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-08 18:47 1138
0 (0)

Khmer-soviet friendship hospital មន្ទីពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត

ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-09 11:44 1828
0 (0)

Preah Ang Duong Hospital មន្ទីពេទ្យព្រះ​អង្គឌួង

ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-09 18:54 1568
0 (0)

មន្ទីរពេទ្យ​កុមារ​ជាតិ - National Pediatric Hospital (NPH)

ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-10 17:01 897

Domlay.net វេបសាយការដេញថ្លៃតាមអ៊ីនធឺណិតទីមួយនិងអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា