ខុនដូ ដឹស្តាប៉ូឡារីស ២៣ Polaris 23 Condominium Borey Peng Huoth

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Chbar Ampov Khan, Phnom Penh Capital

ខុនដូ ដឹស្តាប៉ូឡារីស ២៣ Polaris 23 Condominium Borey Peng Huoth

By: Thara Sothea ID:518866804440

2019-Jul-10 18:02 National Road 1, Condo Project, Sangkat Niroth, Khan chbar ampov,, Phnom Penh 12357, Nirouth Sangkat, Chbar Ampov Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +855 16 596 789 sale@penghuoth.com

Business Hour

Monday 08:00~17:00
Tuesday 08:00~17:00
Wednesday 08:00~17:00
Thursday 08:00~17:00
Friday 08:00~17:00
Saturday 08:00~17:00
Sunday 08:00~17:00

Description

Name ខុនដូ ដឹស្តាប៉ូឡារីស ២៣ Polaris 23 Condominium Borey Peng Huoth
Location National Road 1, Condo Project, Sangkat Niroth, Khan chbar ampov,, Phnom Penh 12357, Nirouth Sangkat, Chbar Ampov Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+855 16 596 789
sale@penghuoth.com
penghuoth.com

Beautiful landscape and fresh air of sky garden in Polaris 23 project will offer pleasant feeling, smile and happiness to your family. Become an owner of a unit at Polaris 23 project with no requirement for down payment.
For more information, please contact 098 / 016 / 017 596 789

គម្រោងខុនដូ ដឹស្តាប៉ូឡារីស ២៣ ពិតជាផ្តល់ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកនូវភាពស្រស់ស្រាយ និងស្នាមញញឹមប្រកបដោយសុភមង្គល។

ក្លាយជាម្ចាស់ យូនីតខុនដូ ដឹស្តាប៉ូឡារីស ២៣ ដោយពុំចាំបាច់មានប្រាក់កក់

ខុនដូ ដឹស្តា ប៉ូឡារីស23(The star POLARIS 23)មានកម្ពស់26ជាន់ 

សួនច្បារ  កន្លែងក្មេងលេង  អាងហែលទឹក  ក្លឹបហាត់ប្រាណ


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទូរសព្ទលេខ ០៩៨ / ០១៦ / ០១៧ ៥៩៦ ៧៨៩


Image list

User reviews (0) Write review