សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំ​ពេញ - Royal University of Phnom Penh

  • 5 (1)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital
  • មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី ទួលគោក ភ្នំ​ពេញ

សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំ​ពេញ - Royal University of Phnom Penh

By: Devloper Test01 ID:518844226046

2019-Jan-24 17:25 មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី, Phum 1, Tuek L'ak Ti Muoy Sangkat, Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +855 23 883 640

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00~17:00
Thursday 07:00~17:00
Friday 07:00~17:00
Saturday 07:00~20:30
Sunday 07:00~20:30
ទូរស័ព្ទៈ 023-883-640 ទូរសារៈ 023-880-116

Description

Name សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំ​ពេញ - Royal University of Phnom Penh
Location មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី, Phum 1, Tuek L'ak Ti Muoy Sangkat, Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital
Access មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី ទួលគោក ភ្នំ​ពេញ
Parking
Contact
+855 23 883 640
http://www.rupp.edu.kh/
សកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញៈ​​ជា​សកល​វិទ្យាល័យ​ដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​និង ​ធំ​ជាង​គេ​បង្អស់​​នៅ​កម្ពុជា​។ សកលវិទ្យាល័យ​នេះ​​មាន​ទីតាំង​ធំៗ​ចំនួន​បី​ដែល​ មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​រាជធានី​​ភ្នំពេញ​។​សកលវិទ្យាល័យ​ផ្តល់​ការអប់រំ​ កម្រិត​បរិញ្ញាប័ត្រ​និង​អនុបណ្ឌិត​។​​សកលវិទ្យាល័យ​នេះ​​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ អប់រំ​ដ៏​សំខាន់​បណ្តុះបណ្តាល​គ្រូ​បង្រៀន​គ្រប់​ជំនាន់​។​​ មុខជំនាញ​សំខាន់​ៗ​រួម​មានៈ ជីវវិទ្យា គីមីវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ វិទ្យាសាស្រ្តបរិស្ថាន គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ភូមិវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ភាសាវិទ្យា សង្គមវិទ្យា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគមនាគមន៍ ទស្សនវិជ្ជា ចិត្តវិទ្យា ទេសចរណ៍ ភាសាអង់គ្លេស ភាសាបារាំង ភាសាជប៉ុន ភាសាកូរ៉េ

Image list

User reviews (1) Write review

  • The 1st university
The first university in cambodia
  • Devloper Test01
  • 2019-01-25 17:34:26