ក្រុមហ៊ុន atKhmer.com

 • 4.5 (2)
 • Write review
 • Save as Favorite
 • Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital
 • ចំងាយ៥០មែត្រ ពីផ្សារអូឡាំពិក

ក្រុមហ៊ុន atKhmer.com

By: Devloper Test01 ID:518682046860

2019-Feb-17 15:18 Phum 7, Phsar Daeum Kor Sangkat, Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number (855) 63 761 888 info@test-company.com

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00~17:00
Thursday 07:00~17:00
Friday 07:00~17:00
Saturday 09:00~15:00
Sunday 09:00~15:00
តម្លៃមានច្រើនជម្រើស
More Info: (+855) 012-120-890

Description

Name ក្រុមហ៊ុន atKhmer.com
Location Phum 7, Phsar Daeum Kor Sangkat, Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital
Access ចំងាយ៥០មែត្រ ពីផ្សារអូឡាំពិក
Parking
Contact
(855) 63 761 888
info@test-company.com
http://www.atKhmer.com
atKhmer.com គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតទាក់ទងនឹងមគ្គុទេសរណ៍អាជីវកម្ម។
ស្របទៅតាមកំនេីននៃការប្រេីប្រាស់អ៊ីនធឺនែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Atkhmer.com ជាទំព័រអនឡាញមគ្គុទេសក៏ដំបូងគេនៅកម្ពុជា ជួយអោយអតិថិជនអាចស្វែងរកទីតាំងនិងពត៌មានពីមុខជំនួញរបស់លោកអ្នកបាន យ៉ាងឆាប់ នៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលពត៌មានរបស់លោកអ្នកនៅលេីគេហទំព័ររបស់Atkhmerដោយឥតគិតថ្លៃ។ 

អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាអាចចូលរូមបង្កើត រក្សាទុក ចែករំលែក ទៅកាន់បណ្តាញសង្គមយ៉ាងងាយ ។
atKhmer.com ជឿជាក់ថា អាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកចំរើន។

ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ 
atKhmer.com Inc.

Image list

User reviews (2) Write review

 • First one
Best to use, I think!
 • Khmer
 • 2019-04-08 21:06:19
 • I believe they can ...
Best service I never meet before
 • Devloper Test01
 • 2019-02-17 15:20:22