បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា Borey Leng Navatra វីឡាទោល

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital

បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា Borey Leng Navatra វីឡាទោល

By: Thara Sothea ID:518462840844

2019-Jul-01 23:18 ផ្លូវជាតិលេខ 3 ចេញពីរង្វង់មូលចោមចៅ 11គីឡូក្បែរផ្សារព្រៃទទឹងបត់ស្ដាំ, Chaom Chau 3 Sangkat, Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +85570 444 884

Property Type

Business Hour

online 24h
29800$

Description

Name បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា Borey Leng Navatra វីឡាទោល
Location ផ្លូវជាតិលេខ 3 ចេញពីរង្វង់មូលចោមចៅ 11គីឡូក្បែរផ្សារព្រៃទទឹងបត់ស្ដាំ, Chaom Chau 3 Sangkat, Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+85570 444 884
https://www.facebook.com/boreylengnavatra/?epa=SEARCH_BOX

ចាប់បេីកលក់ 30/03/2019 នេះហើយ នៅជិតក្រវ៉ាត់ក្រុងភ្នំពេញ
070 444 884/010 300 273/012 744 848/011 321 222 / 088 4321 222 / 070 900 374 / 010 300 274 / 093 444 884
បង់រំលស់ត្រឹមតែ 280$តម្លៃក្នុងមួយខែ មានបន្ទប់គេង2 បន្ទប់ទឹក1 សល់ផ្ទះមុខ7m សល់ក្រោយ1,5m ទំហំផ្ទះ 6.8m×9m ទំហំដី8,4×17m
មានប្រព័ន្ធទឹកស្អាត ភ្លើង ផ្លូវ និងប្រព័ន្ធលូត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ

Image list

User reviews (0) Write review