វីឡាទោល បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា ខេត្តព្រះសីហនុ Borey Leng Navatra Villa Shihanu province

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Prey Nob District, Preah Sihanouk Province

វីឡាទោល បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា ខេត្តព្រះសីហនុ Borey Leng Navatra Villa Shihanu province

By: Thara Sothea ID:518208800442

2019-Jul-02 10:19 ផ្លូជាតិលេខ4ចេញពីប្រលានយន្តហោះ18km គីឡូម៉ែត្រ ជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ៤ដល់បង្គោលkm ១៨៩ឆ្វេងដៃ ជាប់ផ្សារ ព្រៃនប់ ក្រុងព្រះសីហនុ, Tuol Totueng Commune, Prey Nob District, Preah Sihanouk Province

Contact with

Show phone number +85586 828295

Property Type

Business Hour

online 24h

Description

Name វីឡាទោល បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា ខេត្តព្រះសីហនុ Borey Leng Navatra Villa Shihanu province
Location ផ្លូជាតិលេខ4ចេញពីប្រលានយន្តហោះ18km គីឡូម៉ែត្រ ជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ៤ដល់បង្គោលkm ១៨៩ឆ្វេងដៃ ជាប់ផ្សារ ព្រៃនប់ ក្រុងព្រះសីហនុ, Tuol Totueng Commune, Prey Nob District, Preah Sihanouk Province
Parking
Contact
+85586 828295
https://www.facebook.com/search/top/?q=leng%20navatra&epa=SEARCH_BOX

បើកទទួលលុយកក់ថ្ងៃ21/01/2018 

ទំហំផ្ទះ 6.8m×9m 
ទំហំដី 8.4mx14m 

Image list

User reviews (0) Write review