នីតាសំអាងការ - NITA WEDDING PLANNER

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Mukh Kampul District, Kandal Province
  • ១៥០‌មែត្រ‌ពីផ្សារព្រែកអញ្ចាញ

នីតាសំអាងការ - NITA WEDDING PLANNER

By: Devloper Test01 ID:516664008486

2019-Feb-16 02:37 ផ្លូវជាតិលេខ៦A, Kraom, Preaek Anhchanh Commune, Mukh Kampul District, Kandal Province

Contact with

Show phone number ០៧០្៩៨៩៨៤១ http://nitawedding.com/

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00~17:00
Thursday 07:00~17:00
Friday 07:00~17:00
Saturday 07:00~17:00
Sunday 07:00~17:00
តម្លៃមានច្រើនជម្រើស
ការកក់ ០៧០៩៨៩៨៤១

Description

Name នីតាសំអាងការ - NITA WEDDING PLANNER
Location ផ្លូវជាតិលេខ៦A, Kraom, Preaek Anhchanh Commune, Mukh Kampul District, Kandal Province
Access ១៥០‌មែត្រ‌ពីផ្សារព្រែកអញ្ចាញ
Parking
Contact
០៧០្៩៨៩៨៤១
http://nitawedding.com/
http://nitawedding.com/
សោភ័ណ្ឌភាពអ្នក ជាភារៈកិច្ចខ្ញុំ
នីតាសំអាងការ សូមធានាថា និងមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ដើមការ ខកបំណងឡើយ យើងនិងព្យាយាមរៀបចំសម្អិតសម្អាងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកអ្នកឲ្យមើលទៅមានភាពទាក់ទាញ ស្រស់ស្អាត ដូចជាទេវបុត្រ និងទេពធីតា នៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការ មង្គលជ័យរបស់អស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខាន មិនតែប៉ុណ្ណោះ សំអាងការយើងខ្ញុំ ក៏មានជាងសម្រាប់ជួយសម្រួលនឹងតុបតែមុខជូនបងប្អូនខាងស្រីដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៀតផង ។

User reviews (0) Write review