បុណ្យភូមិ​ - Bonn Phum

  • 4 (1)
  • សរសេរយោបល់
  • ទុកក្នុងបញ្ជីចូលចិត្ត
  • ខណ្ឌដង្កោ, រាជធានីភ្នំពេញ
  • នៅវត្ត‌ព្រះធាតុ Preah Theat Pagoda

បុណ្យភូមិ​ - Bonn Phum

By: FBប៉ាវ វណ្ណា ID:516464420240

2019-Apr-05 00:48 ព្រះធាតុ, សង្កាត់រលួស, ខណ្ឌដង្កោ, រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងតាម

Show phone number +855 10 337 552 lomorpich.r@gmail.com

ប្រភេទនិងលក្ខណៈពិសេសនៃព្រឹត្តិការណ៍

ម៉ោងអាជីវកម្ម

ថ្ងៃចន្ទ
ថ្ងៃអង្គារ
ថ្ងៃពុធ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ថ្ងៃសុក្រ 07:00~21:00
ថ្ងៃសៅរ៍ 07:00~21:00
ថ្ងៃអាទិត្យ 07:00~21:00
បុណ្យភូមិ​ឆ្នាំនេះ​ ធ្វេីនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រ​ សៅរិ៍​ អាទិត្យ​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥​-៦​-៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៩។
ចូលរួមដោយសេរី មិនគិតថ្លៃ

ការពិពណ៌នា

ឈ្មោះ បុណ្យភូមិ​ - Bonn Phum
ទីតាំង ព្រះធាតុ, សង្កាត់រលួស, ខណ្ឌដង្កោ, រាជធានីភ្នំពេញ
មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ នៅវត្ត‌ព្រះធាតុ Preah Theat Pagoda
ចំណត
ទំនាក់ទំនង
+855 10 337 552
lomorpich.r@gmail.com
http://bonnphum.com/

BONN PHUM literally means ‘Village Festival’, is a folklife festival of Cambodian culture taking place at the pagoda in the village, a special initiative of PLERNG KOB and ABC Cambodia FM 107.5 MHz to celebrate as well as to recall the tradition of Village Festival in the modern age, which to bring back the old concept of Khmer culture.

This BONN PHUM gives moments to travel through the passage of time on what makes Cambodia a Cambodia. Following the traditional way of celebrating Khmer festival – Darlien, the joyful celebration after the harvest by villagers, BONN PHUM is a free-entry festival, normally held at pagoda or within the village itself, celebrating for all local people in the whole village to enjoy food, local products and entertain a variety of traditional art performances.

BONN PHUM creates a broad and dynamic platform for Cambodia’s cultural treasures to be shared with local and international audiences.

កំរងរូបភាព

យោបល់អ្នកប្រើ (1) សរសេរយោបល់

  • Cool
Interesting
  • Chun Monunhh
  • 2019-06-13 00:08:42