បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ 3 ថ្មី Borey piphup thmey III

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Dangkao Khan, Phnom Penh Capital

បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ 3 ថ្មី Borey piphup thmey III

By: Thara Sothea ID:516262848222

2019-Jun-27 12:13 800ម៉ែត្រពីរវង់កួរស្រូវ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់រលួស, Roluos Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +85577 868 618

Property Type

Business Hour

Monday 08:00~18:00
Tuesday 08:00~18:00
Wednesday 08:00~18:00
Thursday 08:00~18:00
Friday 08:00~18:00
Saturday 08:00~18:00
Sunday 08:00~18:00
start from 58,880$ no need deposit first monthly paid 672$

Description

Name បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ 3 ថ្មី Borey piphup thmey III
Location 800ម៉ែត្រពីរវង់កួរស្រូវ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់រលួស, Roluos Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+85577 868 618
https://www.facebook.com/OknhaHongPiv/

បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ 3 ថ្មី Borey piphup thmey III

ប្រភេទ ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ ម៉ូតថ្មី
ទំហំ : 4.1m x 12m ( E0, E1, E2 )
មាន បន្ទប់គេង 4 បន្ទប់ទឹក 5

Image list

User reviews (0) Write review