បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ

  • 2 (1)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Dangkao Khan, Phnom Penh Capital
  • ផ្លូវលេខ 3A ជិតនឹងផ្លូវជាតិ (អនាគតផ្លូវ 60m)

បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ

By: Devloper Test01 ID:516066242424

2019-Feb-24 05:24 National Route #2, Krang Svay, Krang Pongro Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +855 99 200 177

Property Type

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00~17:00
Thursday 07:00~17:00
Friday 07:00~17:00
Saturday 07:00~17:00
Sunday

Description

Name បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ
Location National Route #2, Krang Svay, Krang Pongro Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital
Access ផ្លូវលេខ 3A ជិតនឹងផ្លូវជាតិ (អនាគតផ្លូវ 60m)
Parking
Contact
+855 99 200 177
https://www.facebook.com/Borey-Piphup-Thmey

បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ


*ទំហំ 4.1mx12m (សល់ក្រោយ 1 m និង មុខផ្ទះ 4 m) ផ្លូវមុខផ្ទះ 8m

*បន្ទប់គេង 2

*មានបន្ទប់ទឹក 3

*បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1

*ទីតាំងនៅទីប្រជុំមានប្រជាជនរស់នៅច្រើន នៅទល់មុននឹងហ្គារ៉ាស់សាំង PTT មានហាងកាហ្វេ Amazon

*ផ្ទះនៅផ្លូវលេខ 3A ជិតនឹងផ្លូវជាតិ (អនាគតផ្លូវ 60m)

Image list

User reviews (1) Write review

  • Very Low service
I will not recommend to buy the house from this project......
  • Khmer User02
  • 2019-03-05 17:06:51