វិមានឯករាជ្យបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Chamkar Mon Khan, Phnom Penh Capital

វិមានឯករាជ្យបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ

By: Thara Sothea ID:514686044464

2019-Jun-04 18:23 No. 72, Sihanouk (St. 274), 12301 Phnom Penh, Samdach Preah Sihanouk Boulevard, Tonle Basak Sangkat, Chamkar Mon Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +855 96 563 8118

Tourist Attraction Type

Business Hour

Description

Name វិមានឯករាជ្យបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ
Location No. 72, Sihanouk (St. 274), 12301 Phnom Penh, Samdach Preah Sihanouk Boulevard, Tonle Basak Sangkat, Chamkar Mon Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+855 96 563 8118

វិមានឯករាជ្យរត្រូវបានសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៨ក្នុងរាជ្យព្រះបាទនរោត្តមសុរាម្រិត ដើម្បីជានិមិត្តរូបកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៣។វិមានឯករាជ្យមានក្បាលនាគ១០០ក្បាលតំណាងអោយពេលវេលានៃនឹមត្រួតត្រារបស់បារាំង។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសំរេចយកថ្ងៃទី៩ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ បំពាក់កំរងផ្កានៅក្នុងវិមាន។

* សំបុត្រចូលទស្សនាឥតគិតថ្លៃ

ប្រជាជនពេញនិយមទៅលេងនាពេលរសៀលដោយសារមានភ្លើងពណ៌និងសួនច្បារដែលមានទឹករចនាដ៏ស្រស់ស្អាត។

វិមានឯករាជ្យរត្រូវបានសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៨ក្នុងរាជ្យព្រះបាទនរោត្តមសុរាម្រិត ដើម្បីជានិមិត្តរូបកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៣។វិមានឯករាជ្យមានក្បាលនាគ១០០ក្បាលតំណាងអោយពេលវេលានៃនឹមត្រួតត្រារបស់បារាំង។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសំរេចយកថ្ងៃទី៩ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ បំពាក់កំរងផ្កានៅក្នុងវិមាន។

* សំបុត្រចូលទស្សនាឥតគិតថ្លៃ

ប្រជាជនពេញនិយមទៅលេងនាពេលរសៀលដោយសារមានភ្លើងពណ៌និងសួនច្បារដែលមានទឹករចនាដ៏ស្រស់ស្អាត។

Image list

User reviews (0) Write review