ខេត្តរតនគិរី - Ratanakiri Province

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Ou Ya Dav District, Ratanak Kiri Province

ខេត្តរតនគិរី - Ratanakiri Province

By: Thara Sothea ID:514446604022

2019-May-07 11:57 Oyadav District Police Station, Tung, Bar Kham Commune, Ou Ya Dav District, Ratanak Kiri Province

Contact with

Show phone number +855 71 299 3314

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00~17:00
Thursday 07:00~17:00
Friday 07:00~17:00
Saturday
Sunday

Description

Name ខេត្តរតនគិរី - Ratanakiri Province
Location Oyadav District Police Station, Tung, Bar Kham Commune, Ou Ya Dav District, Ratanak Kiri Province
Parking
Contact
+855 71 299 3314

ខេត្តរតនគិរី ជាខេត្តនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា ។ ទីរួមខេត្តបានលុងស្ថិតនៅកណ្តាលខ្ពង់រាបនៃខេត្ត ចម្ងាយ ៥៨៦ គ.ម ពីទីក្រុងភ្នំពេញ ។ លំផាត់ដែលជាទីប្រជុំជននៅភាគខាងត្បូងខេត្ត ជាទីរួមខេត្តកាលពីមុន ។ ខេត្តរតនគិរីជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏មានប្រជាប្រិយ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍រាប់ពាន់នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ភាគច្រើននៃប្រជាជនរតនៈគិរីជាជនជាតិភាគតិច ចំនែកជនជាតិខ្មែរមានប្រមាណតែ ១០ ទៅ ២០ % ប៉ុណ្ណោះ ។ 

Image list

User reviews (0) Write review