មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ

 • 3.8 (4)
 • Write review
 • Save as Favorite
 • Chraoy Chongvar Khan, Phnom Penh Capital
 • ប្រសិនបើធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត ពីប្រលានយន្តហោះចំណាយពេលប្រហែល ៣០នាទី ឆ្លងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុន​រួចបត់ឆ្វេង

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ

By: Devloper Test01 ID:514440446440

2019-Jan-03 13:52 #177E, Kola Loum Street (the Bay Road), Phum 2, Chrouy Changvar Sangkat, Chraoy Chongvar Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number ០២៣-២៦០-១៥២ info@sunrise-hs.com

Business Hour

Monday 07:00~18:00
Tuesday 07:00~19:00
Wednesday 07:00~18:00
Thursday 07:00~19:00
Friday 07:00~18:00
Saturday 07:00~12:00
Sunday 07:00~19:00
ម៉ោងទទួលភ្ញៀវ ពីម៉ោង 8:30 ព្រឹកដល់ម៉ោង 11:30 នាទី 3:30 ល្ងាច - 6:30 ល្ងាច ★កាលវិភាគការពិនិត្យអ្នកជំងឺអាចប្រែប្រួលដោយសារការវះកាត់ឬការធ្វើជំនួញ។ ថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យគឺស្ថិតនៅលើការផ្លាស់ប្តូរការងារដូច្នេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត។
ចាប់ពី១២០,០‌០០៛ ទៅ
សម្រាប់ ព័ត៌មាន / ការកក់ : ០២៣-២៦០-១៥២, ០៨៥-៤៣២-០២២

Description

Name មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ
Location #177E, Kola Loum Street (the Bay Road), Phum 2, Chrouy Changvar Sangkat, Chraoy Chongvar Khan, Phnom Penh Capital
Access ប្រសិនបើធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត ពីប្រលានយន្តហោះចំណាយពេលប្រហែល ៣០នាទី ឆ្លងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុន​រួចបត់ឆ្វេង
Parking
Contact
០២៣-២៦០-១៥២
info@sunrise-hs.com
http://www.sunrise-hs.com

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយចាប់បើកដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ ២០១៦។ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងគិលានុបដ្ឋាកជាជនជាតិជប៉ុន រួមជាមួយនឹងអ្នក ជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍នឹងធ្វើការសហការណ៍ជាមួយបុគ្គលិកជាជនជាតិកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តតាមបែបជប៉ុនជូន លោក-អ្នក។

ផ្នែកដែលមានក្នុងមន្ទីរពេទ្យ មាន១៣ផ្នែកដូចខាងក្រោមៈ ផ្នែកសង្រ្គោះបន្ទាន់ ផ្នែករបួស ផ្នែកជម្ងឺឆ្លង ផ្នែកជម្ងឺទូទៅ ផ្នែកវះកាត់ទូទៅ ផ្នែកព្យាបាលជម្ងឺប្រដាប់រំលាយអាហារ ផ្នែកបេះដូង ផ្នែកពិគ្រោះជម្ងឺតាមអ៊ិនធើណិត ផ្នែកវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ ផ្នែកសរសៃឈាមប្រសាទ ផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទ ផ្នែកស្តាកាយនិតិសម្បទា និងផ្នែកពិនិត្យសុខភាព។

User reviews (4) Write review

 • very prolit
thanks, they tread us very politely...
 • FBប៉ាវ វណ្ណា
 • 2019-01-21 14:56:18
 • មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយនឹងចាប់បើកដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ
មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយនឹងចាប់បើកដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ។ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងគិលានុបដ្ឋាកជាជនជាតិជប៉ុន រួមជាមួយនឹងអ្នក ជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍នឹងធ្វើការសហការណ៍ជាមួយបុគ្គលិកជាជនជាតិកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តតាមបែបជប៉ុនជូន លោក-អ្នក។
 • tester
 • 2019-01-12 03:40:45
 • Wonderful
very good, i recommend to go their
 • Devloper
 • 2019-01-11 16:58:22
 • the best hospital
good service and price is acceptable.
 • Devloper Test01
 • 2019-01-11 16:46:29