បុរី លឹម ឈាងហាក់ Borey Lim Chheanghak national road number 3

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital

បុរី លឹម ឈាងហាក់ Borey Lim Chheanghak national road number 3

By: Thara Sothea ID:514224080402

2019-Jul-03 18:27 ភូមិ​ ក្រាំងដូនតី​ សង្កាត់​ចោមចៅ​2 ខណ្ឌពោធិ៍សែនជយ័ រាជធានីភ្នំពេញ 12405, Chaom Chau 3 Sangkat, Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +85593 300 011

Property Type

Business Hour

Monday 07:30~17:30
Tuesday 07:30~17:30
Wednesday 07:30~17:30
Thursday 07:30~17:30
Friday 07:30~17:30
Saturday 07:30~17:30
Sunday 08:30~17:30
From 61000$&76,900$

Description

Name បុរី លឹម ឈាងហាក់ Borey Lim Chheanghak national road number 3
Location ភូមិ​ ក្រាំងដូនតី​ សង្កាត់​ចោមចៅ​2 ខណ្ឌពោធិ៍សែនជយ័ រាជធានីភ្នំពេញ 12405, Chaom Chau 3 Sangkat, Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+85593 300 011

បុរី លឹម ឈាងហាក់ ផ្លូវជាតិលេខ៣ លក់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេស ត្រឹមតែ 76,900$ ប៉ុណ្ណោះ/ល្វែង 
Free ប្លង់រឹង ,សំយ៉ាប់មុខផ្ទះ4m, ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ១គ្រឿងនិង​ភ្លើង៣២A ។
សំរាប់អ្នកមកតាម Page ខាងយើងផ្តល់ជូនទូរទឹកកក ម៉ាក់ Samsung ចំនួន1 គ្រឿង 

User reviews (0) Write review