ការជិះសេះកម្សាន្តនៅអរីយក្សត្យ

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Lvea Aem District, Kandal Province
  • កាត់តាមកំពង់ចម្លងពីភ្នំពេញ អរិយក្សត្យនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងកោះពេជ្រ

ការជិះសេះកម្សាន្តនៅអរីយក្សត្យ

By: Devloper Test01 ID:512486264624

2019-Jan-13 09:40 Akreiy Ksatr, Akreiy Ksatr Commune, Lvea Aem District, Kandal Province

Contact with

Show phone number (855) 63 761 888 info@atkhmer.com

Business Hour

Monday 09:00~19:00
Tuesday 09:00~19:00
Wednesday 09:00~19:00
Thursday 09:00~19:00
Friday 09:00~19:00
Saturday 09:00~19:00
Sunday 09:00~19:00

Description

Name ការជិះសេះកម្សាន្តនៅអរីយក្សត្យ
Location Akreiy Ksatr, Akreiy Ksatr Commune, Lvea Aem District, Kandal Province
Access កាត់តាមកំពង់ចម្លងពីភ្នំពេញ អរិយក្សត្យនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងកោះពេជ្រ
Parking
Contact
(855) 63 761 888
info@atkhmer.com

នៅអរីយក្សត្យមានកន្លែងសំរាប់ជិះសេះកម្សាន្តមើលទេសភាពវាលស្រែនិងធម្មជាតិនៅតាមជនបទ ទិដ្ឋភាពតាមដងទន្លេ និងសម្រស់នៃថ្ងៃរះនិងថ្ងៃលិច។ ព្រមទាំងមានការអោយចំនីសេះ ការបង្ហាត់ជិះសេះជាដើម។

ចាប់បើកនៅម៉ោង ៥ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៧ល្ងាច ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ។

សំរាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍មានកម្មវិធីពិសេសៗ ដូចជានៅថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យទី១៨និង១៩ខែមិថុនានេះនឹងមានដំណើរកម្សាន្តដោយជិះសេះទៅកាន់កោះសូត្រចំនួន២ថ្ងៃរួមបញ្ជូលទាំងការស្នាក់នៅ ម្ហូបអាហារដែលមានតម្លៃ២៥០ដុល្លាក្នុងអ្នកជិះសេះម្នាក់។

កាត់តាមកំពង់ចម្លងពីភ្នំពេញ អរិយក្សត្យនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងកោះពេជ្រនិងណាហ្គាវើល១៥នាទី យើងនឹងទៅដល់កំពង់ត្រើយ ហើយដើរតាមផ្លូវជាតិ២០០ម៉ែត្រនឹងបានឃើញផ្លាកចង្អុលបង្ហាញកន្លែងជិះសេះអរីយក្សត្យឬក៏ជិះម៉ូតូកង់បីតម្លៃ៥ដុល្លាក៏បាន

Image list

User reviews (0) Write review