បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា Borey Leng Navatra

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital

បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា Borey Leng Navatra

By: Thara Sothea ID:512088208626

2019-Jul-01 23:02 450, Chom Chao, Chom Chao, Por Sen Chey,12405, Prey Tea 1, Chaom Chau 3 Sangkat, Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +85512321222

Property Type

Business Hour

online 24h
បង់ផ្តាច់ ២៩៨០០$ បង់រំលស់៣៩៨០០$ កក់ ៥០០០$ បង់ប្រចាំខែ៥០០$ ការប្រាក់១%ក្នុង១ខែ បង់រំលស់ត្រឹមតែ 264$/ខែ រយៈពេលបង់ដល់១០ឆ្នាំ

Description

Name បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា Borey Leng Navatra
Location 450, Chom Chao, Chom Chao, Por Sen Chey,12405, Prey Tea 1, Chaom Chau 3 Sangkat, Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+85512321222
https://www.facebook.com/boreylengnavatra/?epa=SEARCH_BOX

Contact number :  012321222/010321222/069321222/070321222/016321222/0979321222
បុរី ឡេងណាវ៉ាត្រាជាប់បុរីពិភពថ្មីត្រពាំងថ្លឹង​
ផ្ទះ២ជាន់មានប្លង់សេរ២សន្លឹកពេញ 

E0+E1 4.1×8m តម្លៃ 29800$
EO+E1 4.1×12m តម្លៃ 38500$
EO+E1 4.1x15m តម្លៃ 48500$
E0+E1 4.1x16m តម្លៃ 59600$ 

មានប្លង់រឹងទំនុកចិត្តខ្ពស់គម្រោងរបស់ ឧកញ៉ាឡេង ណាវ៉ាត្រា

ទីតាំងថ្មីតម្លៃ 23500ដុល្លារ បើកលក់ថ្ងៃទី 23/03/2019 ចេញពីផ្លូវទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាត់ស្តុបNorthbridgeផ្លូវ2004តែ4kmប៉ុណ្ណោះ

1 មានគម្រោងដែលអាចចូលនៅបានភ្លាម

2 មានគម្រោងកំពុងសាងសង់

User reviews (0) Write review