រោងភាពយន្តលេជេន -TK Avenue

  • 0 (0)
  • សរសេរយោបល់
  • ទុកក្នុងបញ្ជីចូលចិត្ត
  • ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ

រោងភាពយន្តលេជេន -TK Avenue

By: Devloper Test01 ID:512068008666

2019-Feb-24 14:39 TK Avenue, 315, ភូមិ ២, សង្កាត់បឹងកក់ទី ១, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងតាម

Show phone number +855 81 300 400

ប្រភេទមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្ត

ម៉ោងអាជីវកម្ម

ថ្ងៃចន្ទ 09:00~21:00
ថ្ងៃអង្គារ 09:00~21:00
ថ្ងៃពុធ 09:00~21:00
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 09:00~21:00
ថ្ងៃសុក្រ 09:00~21:00
ថ្ងៃសៅរ៍ 09:00~21:00
ថ្ងៃអាទិត្យ 09:00~21:00
Contact Hour : 09:00 AM to 09:00 PM (daily) Ticketing Counters Opening Hours : 09:00 AM to 10:00 PM (daily)
Telephone:855 81 300 400

ការពិពណ៌នា

ឈ្មោះ រោងភាពយន្តលេជេន -TK Avenue
ទីតាំង TK Avenue, 315, ភូមិ ២, សង្កាត់បឹងកក់ទី ១, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ចំណត
ទំនាក់ទំនង
+855 81 300 400
http://www.legend.com.kh/

Legend Toul Kork

TK Avenue Mall,
Street 315, Sangkat Beongkok 1, Khan Toul Kork,
Phnom Penh
Phnom Penh
Cambodia

No of Halls : 3
Total Seats : 546

កំរងរូបភាព

យោបល់អ្នកប្រើ (0) សរសេរយោបល់