បុរីចតុមុខសុីធី&បុរីអុីសលេនអេនហូម Borey Chaktomuk City I and Borey east land& home

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Chraoy Chongvar Khan, Phnom Penh Capital

បុរីចតុមុខសុីធី&បុរីអុីសលេនអេនហូម Borey Chaktomuk City I and Borey east land& home

By: Thara Sothea ID:510862888804

2019-Jul-10 17:16 ស្វាយជ្រុំ អរិយក្សត្រ ចំងាយត្រឹមតែ 5Km ប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងភ្នំពេញ, Chong Kaoh, Kaoh Dach Sangkat, Chraoy Chongvar Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +855 96 622 2368

Property Type

Business Hour

24h
price start from 31499$~ this price is 2 years ago and now the price is up than this

Description

Name បុរីចតុមុខសុីធី&បុរីអុីសលេនអេនហូម Borey Chaktomuk City I and Borey east land& home
Location ស្វាយជ្រុំ អរិយក្សត្រ ចំងាយត្រឹមតែ 5Km ប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងភ្នំពេញ, Chong Kaoh, Kaoh Dach Sangkat, Chraoy Chongvar Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+855 96 622 2368
sihanoukcityview.com

បង់រំលស់សុទ្ធ100%ដោយគ្មានប្រាក់កក់​

- វីឡាកូនកាត់​LD 5.2mx15m 

- វីឡាកូនកាត់​LC 4.5mx14m 

- EFH 4.2mx17m 

-  VH2 4.5mx14m 

- VH1 5.2mx16m

- ដីឡូតិក្នុងបុរី​ 5mx20m 

- ក្នុងបុរីមាន​ សន្តិសុខ24h,ផ្សារ,ក្លឹបហាត់ប្រាណ,សួនច្បារធំទូលាយ,បរិយាកាសរស់នៅល្អបរិសុទ្ធ.

Image list

User reviews (0) Write review