ផ្សារដែលចំណាស់មានទំនិញបន្លែត្រីសាច់តម្លៃថោកនាំចូលពីខេត្តឆ្ងាយៗក្នុងស្រុក

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital

ផ្សារដែលចំណាស់មានទំនិញបន្លែត្រីសាច់តម្លៃថោកនាំចូលពីខេត្តឆ្ងាយៗក្នុងស្រុក

By: Thara Sothea ID:510602802666

2019-Jun-05 12:33 Phsar Kandal Ti Pir Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number going on

Tourist Attraction Type

Business Hour

Monday 05:00~18:00
Tuesday 05:00~18:00
Wednesday 05:00~18:00
Thursday 05:00~18:00
Friday 05:00~18:00
Saturday 05:00~18:00
Sunday 05:00~18:00

Description

Name ផ្សារដែលចំណាស់មានទំនិញបន្លែត្រីសាច់តម្លៃថោកនាំចូលពីខេត្តឆ្ងាយៗក្នុងស្រុក
Location Phsar Kandal Ti Pir Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
going on

ផ្សារចាស់មានដាក់តាំងលក់ទំនិញនៅលើស្តង់និងនៅលើដីផ្ទាល់។ ទំនិញភាគច្រើនយកមកពីស្រុកស្រែឆ្ងាញៗ។

ផ្សារចាស់សាងសង់ឡើងក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំង។​ ដោយសារផ្សារនេះជាផ្សារដែលមានវ័យចំណាស់តាំងពីសម័យអាណានិគមទើបមានឈ្មោះបែបនេះ។ ការតាំងទំនិញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានលក្ខណ:ចាស់។ គេអាចបើកយាន្តជំនិះចូលទិញឥវ៉ាន់ដែលតាំងរៀបនៅលើដីបាន។​ ប្រជាជនអ៊ូរអរណែនណាន់ជាងគេនៅពេលព្រឹកព្រលឹម។ ផ្សារចាស់មានលក់អាហារ ត្រីសាច់ស្រស់ៗ សំលៀកបំពាក់ កាបូប គ្រឿងអល្លង្កការ កន្លែងប្តូរប្រាក់ ស្បែកជើងនិងទំនិញផ្សេងទៀតៗ។ ផ្សារនេះជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុក។

Image list

User reviews (0) Write review