ភូមិវប្បធម៌ - Cambodia Culture Village

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Siem Reap Municipality, Siemreap Province
  • 400m from wat phnom

ភូមិវប្បធម៌ - Cambodia Culture Village

By: Devloper Test01 ID:510442448644

2019-Jan-21 08:40 road # 6, Svay Dankum Sangkat, Siem Reap Municipality, Siemreap Province

Contact with

Show phone number (855) 63 761 888 info@royalangkorhospital.com

Tourist Attraction Type

Business Hour

Monday
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00-17:00
Thursday 07:00-17:00
Friday 07:00-17:00
Saturday 07:00-12:00
Sunday 07:00-18:00
ម៉ោងអាជីវកម្ម More Info
price adult : 10$ child : 8$
tel 012-1111-3333 to make reserve

Description

Name ភូមិវប្បធម៌ - Cambodia Culture Village
Location road # 6, Svay Dankum Sangkat, Siem Reap Municipality, Siemreap Province
Access 400m from wat phnom
Parking
Contact
(855) 63 761 888
info@royalangkorhospital.com
http://www.sunrise-hs.com
ភូមិវប្បធម៌ត្រូវបានគេហៅថាស្រុកដ៏តូចមួយរបស់កម្ពុជាដែលមាន១១ភូមិ ប្រមូលផ្តុំទៅដោយសិល្បៈវប្បធម៌ចំរុះរបស់ខ្មែរ។ នៅទីនោះមានសារមន្ទីនិងអាគារវប្បធម៌ដែលមានចំលាក់ក្បាច់ក្បូរបែបខ្មែរ។ ក្រៅពីនេះនៅមានការសំដែងរបាំ អប្បរា របាំក្ងោក របាំឆាត្រ័ របាំដូង កីឡាកាយសម្ព័ន្ធ ការសំដែងរបស់សត្វ មន្តស្នេហ៍ក្រមារុំ ពិធីស្តីដណ្តឹង ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ សៀក និងរូបសូនរបស់អ្នកល្បីៗក្នុងស្រុកជាដើម។ *ម៉ោងចូលទស្សនា ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹកដល់ម៉ោង៩យប់។ *តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនា សំរាប់ជនបរទេស ១៥ដុល្លា ។

Image list

User reviews (0) Write review