សម្បតិ្តវប្បធម៌ខ្មែរដែលចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក Cambodia

  • 0 (0)
  • សរសេរយោបល់
  • ទុកក្នុងបញ្ជីចូលចិត្ត
  • ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ

សម្បតិ្តវប្បធម៌ខ្មែរដែលចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក Cambodia

By: Thara Sothea ID:510422686064

2019-Jun-06 10:52 សង្កាត់ចតុមុខ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងតាម

Show phone number going on

ម៉ោងអាជីវកម្ម

ការពិពណ៌នា

ឈ្មោះ សម្បតិ្តវប្បធម៌ខ្មែរដែលចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក Cambodia
ទីតាំង សង្កាត់ចតុមុខ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
ចំណត
ទំនាក់ទំនង
going on

ប្រាសាទតំបន់អង្គរ របាំព្រះរាជទ្រព្យ ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ ប្រាសាទព្រះវិហារ បណ្ណសារឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង

ហើយសម្បតិ្តវប្បធម៌ខ្មែរចំនួន១០ទៀតនឹងត្រៀមបញ្ជូលក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។

ដក់ស្រងចេញពីhttps://www.facebook.com/hunsencambodia/photos/a.519956348052867.1073741828.111975152184324/1027605953954568/?type=3&theater

កំរងរូបភាព

យោបល់អ្នកប្រើ (0) សរសេរយោបល់