ផ្សារធំថ្មី Central market

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital

ផ្សារធំថ្មី Central market

By: Thara Sothea ID:510228486688

2019-Jun-06 19:52 Calmette St. (53), Phnom Penh, Phsar Thmei Ti Muoy Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number going on

Tourist Attraction Type

Business Hour

Monday 07:00~18:00
Tuesday 07:00~18:00
Wednesday 07:00~18:00
Thursday 07:00~18:00
Friday 07:00~18:00
Saturday 07:00~18:00
Sunday 07:00~18:00

Description

Name ផ្សារធំថ្មី Central market
Location Calmette St. (53), Phnom Penh, Phsar Thmei Ti Muoy Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
going on

ផ្សារធំថ្មីត្រូវបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៣៥-១៩៣៧។ សំណង់ និងម៉ូដនៃផ្សារនេះមានលក្ខណះលេចធ្លោក្នុងចំនោម សំណង់នានានៅក្រុងភ្នំពេញ។ នៅផ្សារនេះមាន ផលិតផលដាក់តាំងលក់គ្រប់ប្រភេទ ពិសេសគ្រឿងអលង្កា មាស ប្រាក់ ខោអាវជជុះជាដើម។

Image list

User reviews (0) Write review